دوره های آموزشی آکادمی ترنسنت

آزمون‌های ماک IELTS

1 آزمون ماک IELTS آنلاین + دریافت نتیجه با جزئیات دقیق

تحلیل آماری نتیجه آزمون، گزارش باند اسکور، بازخورد ممتحن، آنالیز سوال به سوال، ممتحن اصلی آیلتس

  • قیمت: 9,600,000 ریال
برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این محصول روی دکمه مشاهده جزئیات کلیک کنید. مشاهده جزئیات و خرید محصول

3 آزمون ماک IELTS آنلاین + دریافت نتیجه با جزئیات دقیق

تحلیل آماری نتیجه آزمون، گزارش باند اسکور، بازخورد ممتحن، آنالیز سوال به سوال، ممتحن اصلی آیلتس

  • قیمت: 22,400,000 ریال
برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این محصول روی دکمه مشاهده جزئیات کلیک کنید. مشاهده جزئیات و خرید محصول

5 آزمون ماک IELTS آنلاین + دریافت نتیجه با جزئیات دقیق

تحلیل آماری نتیجه آزمون، گزارش باند اسکور، بازخورد ممتحن، آنالیز سوال به سوال، ممتحن اصلی آیلتس

  • قیمت: 32,000,000 ریال
برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره این محصول روی دکمه مشاهده جزئیات کلیک کنید. مشاهده جزئیات و خرید محصول