خطا

موردی برای نمایش وجود ندارد، لطفا به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید.

نماینده رسمی Trados

عضو اتحادیه صنعت زبان اروپا

عضو اتحادیه GALA

دارنده استاندارد ISO 17100